Vláda Mexika odhalila pokus o manipulaci s cenami akcií společnosti Industrias CH (BMV: ICHB). Za tento čin byla udělena historicky nejvyšší pokuta. Tyto prohřešky jsou velice závažné a jsou i velice těžce proveditelné. Proto udělená pokuta musela být taková, aby ostatní společnosti odradila od podobných aktivit.

Ocelářská společnost vlastněná miliardářem Rufinem Vigilem Gonzalesem dostala pokutu ve výši 2,96 milionů pesos (160 000 dolarů). Tato pokuta byla udělena v listopadu minulého roku za vytváření zakázaných obchodů, simulaci ceny a volatility. Pokutou byli také postiženi i vysoce postavení pracovníci společnosti, kteří vytvářeli obchody, které jsou nelegální a které vedly k manipulaci ceny akcií.

Tyto zakázané obchody zvané wash trades jsou vytvořeny ve chvíli, kdy investoři nakupují a prodávají ve stejnou chvíli, aby vytvořili iluzi vyšší poptávky.

Regulační orgán se k situaci vyjádřil, ale prakticky neodpověděl na otázku, proč to společnost dělala, případně jak regulátoři vyhodnotili, že se jedná o trestuhodný čin. Z druhé strany se do médií nedostala žádná odpověď. Společnost se k situaci vyjadřovat nechce, stejně jako všichni zúčastnění.

Od roku 2014 se jedná o nejvyšší pokutu, která byla za tento čin udělena. V roce 2014 byl zavedený nový zákon, který toto jednání postihuje. Od zavedení bylo rozdáno celkově 19 pokut, tato poslední byla nejvyšší z nich. Pravdou zůstává, že i když se jedná o rekordní sumu v Mexiku, oproti Spojeným státům americkým se jedná o velice nízkou částku.

V zásadě se nejednalo o tak silný prohřešek, jako jsme mohli vidět na americkém trhu, na kterém došlo k velice zásadním prohřeškům týkajících se manipulace s cenou nebo s volatilitou. Proto někteří analytici reagovali na tento prohřešek velmi konzervativně a cena akcií společnosti na událost prakticky nezareagovala.