Pokud s touto hrou nejste obeznámeni, rotace mezi sektory je stav, když je na tom jeden ze sektorů až moc dobře, až se investoři rozhodují zbavovat se akcií tohoto sektoru, aby své akcie zhodnotili, které pak nalijí do jiného sektoru, jehož akcie mohou pořídit za poněkud výhodnější cenu. Děje se to pořád, ale teď je to z nějakého důvodu viditelnější. Proč? Nové peníze už se na trhy nedostávají a investují se peníze, které už na trzích jsou, a ty někam musí přijít. A tak postupně rotují mezi sektory.

Pro krátkodobého nebo i denního tradera to může být skvělá příležitost. Můžete těžit z aktivity, takže pokud dokážete pohyb peněz ze sektoru do sektoru sledovat, tak na tom můžete vydělat.

Vezměme si například sektor maloobchodu. Do tohoto sektoru proudí peníze už několik posledních týdnů. Zažívá tedy maloobchod v posledních dnech comeback? Možná, ale důležitější je, že peníze jdou tam, kde jsou levnější akcie. Když se něco takového stane, tak se na to zaměř média. Ale ne na to, že do sektoru proudí spousta peněz. Média se snaží najít důvod, proč k tomuto náhlému růstu celého sektoru došlo. Zatímco v televizi vidíte, že si akcie Gapu (GPS  ) výrazně polepšily, tak je skutečnost taková, že peníze k akciím této společnosti přitekly od akcií jiných společností.

K využití tohoto trendu mnoho traderů rotaci sektoru sleduje a obchoduje na základě nejnovějších zpráv a novinek. Podívejte se, jak si polepšil Gap nebo další společnosti v sektoru. Pokud jste denní trader, tak musíte být šťastný. Sledováním rotace sektorů svým způsobem v podstatě jednáte na základě nejnovějších zpráv, ale teď jen víte, proč se tyto zprávy zaměřují na to, na co se zaměřují, a doufáte, že toho využijete.